Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Περιεχόμενο Καινής Διαθήκης

Πατήστε πάνω στην εικόνα για να οδηγηθείτε στα αντίστοιχο βιβλίο. Η σελίδα τελείται υπό κατασκευή μέχρι να συμπληρωθούν όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Πρόκειται για κείμενα που μπορείτε να ακούσετε στα νέα και στα αρχαία Ελληνικά.

Ευαγγέλια

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο
Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο
Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο

Πράξεις των Αποστόλων

Επιστολές Αποστόλου Παύλου

Η προς Ρωμαίους Επιστολή
Α’ Προς Κορινθίους
Β’ προς Κορινθίους

Προς Γαλάτας

0 comments on “Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s