Η προς Ρωμαίους Επιστολή

Λίγα λόγια για την επιστολή….

Η προς Ρωμαίους επιστολή γράφτηκε προς στους Χριστιανούς της Ρώμης στα ελλη­νι­κά, από τον απόστολο Παύλο, κατά το τρίτο ιεραποστολικό του ταξίδι, από την Κόρινθο, γύρω στο 57 μ.Χ.

Ο απόστολος Παύλος είχε σφοδρή επιθυμία να επισκεφτεί τους Χριστιανούς της Ρώ­μης. Στην Ρώμη υπήρχε Εκκλησία πολύ πριν την επίσκεψη του Παύλου, προφανώς είχε σχηματισθεί από τους προσηλύτους και τους εξ Εβραίων Χριστιανούς που συνέρρεαν στην μεγαλούπολη της Ρώμης από όλα τα μέρη της οικουμένης για λόγους εμπορικούς εν πολλοίς. Φαίνεται ότι με την επιστολή αυτή είχε σκοπό να προε­τοι­μάσει την εκκλησία πριν την επίσκεψη του και να θέσει τον σπόρο της συζητήσεως των θεμάτων για τα οποία θα τους ομολούσε διεξοδικά. Τα θέματα που θίγει είναι καίρια και άπτονται του προβληματισμού των εξ Εβραίων Χριστιανών για την θέση του Νόμου και της σωτηρίας, διακαιώσεως, των ανθρώπων έναντι του Θεού.

Η προς Ρωμαίους Επιστολή στη Νέα Ελληνική

Περιεχόμενα της προς Ρωμαίους επιστολής :

Εισαγωγή 1:1-17

Όλοι είναι αμαρτωλοί 1:18-3:20

Δικαιοσύνη του Θεού | Ο Ιησούς Χριστός αναλαμβάνει την ποινή μας 3:21-5:21

Ο Ιησούς Χριστός γίνεται η δικαιοσύνη μας 6:1-8:39

Ο Λαός Ισραήλ και η σωτηρία του Θεού 9:1 – 11:36

Πρακτικές συμβουλές | Η δικαιοσύνη που μας χάρισε ο Ιησούς Χριστός αλλάζει την ζωή μας 12:1 -15:13

Συμπεράσματα και χαιρετισμοί 15:14-16:27

Η προς Ρωμαίους Επιστολή στην Αρχαία Ελληνική

0 comments on “Η προς Ρωμαίους Επιστολή

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s