Πνευματικές Ομιλίες

Ο ταπεινός Τελώνης – Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος

Η πρώτη Κυριακή του Τριωδίου είναι αφιερωμένη στη διδακτική παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου, την οποία ο Κύριος διηγήθηκε, προκειμένου να διδάξει την αρετή της ταπεινώσεως και να στηλιτεύσει την έπαρση.

Ο πνευματικός πατέρας στη ζωή μας

Αρχιμ. Ιάκωβος Κανάκης

Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου

Αρχιμ. Ιάκωβος Κανάκης

0 comments on “Πνευματικές Ομιλίες

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s