Συντήρηση Αγιογραφιών

Με την βοήθεια του Θεού, τις πρεσβείες του Αγίου Νικολάου και την δική σας υποστήριξη ξεκινάμε μία μακρά περίοδο αποκατάστασης και καθαρισμού των αγιογραφιών του ναού μας. Ο χρόνος αποκατάστασης μακρύς και η προσπάθεια μεγάλη.