Βάπτιση

vaftisi2_original2

Για την τέλεση βάπτισης οι ενδιαφερόμενοι πριν καθορίσουν την ημέρα και την ώρα της τέλεσης του ιερού Μυστηρίου πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνήσουν με τον ιερέα της ενορίας τους. Είναι απαραίτητο πριν προχωρήσουν σε άλλες ετοιμασίες, να είναι βέβαιοι ότι ο ιερεύς είναι ελεύθερος την ημέρα και την ώρα εκείνη από άλλες υποχρεώσεις και καθήκοντα, για να μπορεί να τελέσει το μυστήριο της Βαπτίσεως.

Ο ανάδοχος (νονός ή νονά) πρέπει να είναι πάνω από 14 ετών και οπωσδήποτε Χριστιανός Ορθόδοξος. Ανάδοχος (Νουνός) του παιδιού δεν μπορεί να γίνει αλλόδοξος ή αλλόθρησκος, αλλά και Ορθόδοξος, ο οποίος έχει τελέσει μόνο πολιτικό γάμο ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη να διδάξει και να κατατοπίσει τον νεοφώτιστο σε ό,τι αφορά την ορθόδοξη Χριστιανική πίστη.

Τέκνα προερχόμενα από γονείς που έχουν τελέσει μόνο πολιτικό γάμο, βαπτίζονται κανονικά.

Την ημέρα της βαπτίσεως οι γονείς πρέπει να δώσουν στον ιερέα τα ακόλουθα έγγραφα

  • Τη Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως του παιδιού
  • Πιστοποιητικό του θρησκευτικού γάμου τους.
  • Πιστοποιητικό βαπτίσεως του/της αναδόχου.
  • Αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας των γονέων και του/της αναδόχου.

Το όνομα του παιδιού πρέπει να προέρχεται από το εορτολόγιο της Εκκλησίας μας, είτε από τα ονόματα της αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας.

Η ιερά Μητρόπολη μετά την τέλεση της Βάπτισης εκδίδει και παραδίδει στους γονείς Πιστοποιητικό Βαπτίσεως με την υπογραφή του ιερέα και τη σφραγίδα της Ενορίας. Μόνο το ‘Πιστοποιητικό’ αυτό είναι έγκυρο και γίνεται δεκτό από της Εκκλησιαστικές Αρχές, Προξενικές και Δημοτικές Αρχές

Εάν οι γονείς (ή ο ένας από τους δύο) είναι Έλληνες υπήκοοι, πρέπει να δηλώσουν τη βάπτιση του παιδιού τους (βάσει του νόμου 344/1976 ‘περί ληξιαρχικών πράξεων’) στην πιο κοντινή Ελληνική Προξενική Αρχή μέσα σε 90 μέρες.

Ειδικές Περιπτώσεις

  • Σε περίπτωση που με δικαστική απόφαση, την επιμέλεια του παιδιού έχει ο ένας γονέας, για την τέλεση του Μυστηρίου και την Ονοματοδοσία απαιτείται συγκατάθεση και υπογραφή και του ετέρου γονέα ή Υπεύθυνη Δήλωση.
  • Σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων, για το Βάπτισμα ή την Ονοματοδοσία απαιτείται Δικαστική απόφαση.
  • Σε περίπτωση απουσίας του ενός γονέως λόγω ευλόγου κωλύματος, τότε ο Εφημέριος μπορεί να προχωρήσει στην τέλεση του Βαπτίσματος, εφόσον εκ μέρους του απόντος γονέως υποβληθεί είτε βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου είτε υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής θεωρημένο, ότι συγκατατίθεται για την Βάπτιση του τέκνου κατά το Ορθόδοξο Δόγμα και με το συγκεκριμένο όνομα.
  • Η αναγραφή στο βιβλίο Βαπτίσεως ενός ονόματος, η εκφώνηση όμως δύο ονομάτων, κατά την Κατήχηση και την τριπλή Κατάδυση δεν επιτρέπεται.

Διαβάστε προσεκτικά το παρακάτω φυλλάδιο για την πνευματική σας προετοιμασία και την επίλυση τυχόν αποριών σας.

Μία προσέγγιση στο μυστήριο του βαπτίσματος