Γάμος

γαμος

Για την τέλεση του γάμου οι ενδιαφερόμενοι πριν καθορίσουν την ημέρα και την ώρα της τέλεσης του ιερού Μυστηρίου πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνήσουν με τον ιερέα της ενορίας τους. Είναι απαραίτητο πριν προχωρήσουν σε άλλες ετοιμασίες, να είναι βέβαιοι ότι ο ιερεύς είναι ελεύθερος την ημέρα και την ώρα εκείνην από άλλες υποχρεώσεις και καθήκοντα, για να μπορεί να κάνει το μυστήριο του γάμου.

Γάμοι ΔΕΝ επιτρέπεται να γίνουν

 • Από 12ης Δεκεμβρίου μέχρι τα Χριστούγεννα.
 • Την παραμονή των Θεοφανείων.
 • Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
 • Την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου.
 • Τη 29η Αυγούστου
 • Της 14ην Σεπτεμβρίου.
 • Τις Δεσποτικές και Θεομητορικές εορτές.

Για την τέλεση απαιτούνται τα εξής Πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό Ελευθερογαμίας των μελλονύμφων από την Ιερά Μητρόπολη στον οποίο διαμένουν. Το έγγραφο δεν πρέπει να είναι παλαιότερο από έξι μήνες. Για να εκδοθεί το πιστοποιητικό θα πρέπει να προσκομιστούν:
 1. Υπεύθυνη δήλωση από την προξενική αρχή ότι δεν έχετε καμία συγγένεια με το/τη σύζυγο και δεν έχετε τελέσει άλλο γάμο.
 2. Ταυτότητα ή διαβατήριο.
 3. Πιστοποιητικό διαμονής στην Ολλανδία (που να αναγράφεταο ο αριθμός ετών διαμονής συνολικά).
 4. Συμπληρωμένη αίτηση εκδόσεως πιστοποιητικού ελευθερογαμίας.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΑΜΙΑΣ

 • Εάν ο γάμος είναι μικτός, το μη ορθόδοξο μέλος οφείλει να φέρει πιστοποιητικό βαπτίσεως από την Εκκλησία στην οποία ανήκει. Γάμος με μη χριστιανό ή μη βαπτισμένο απαγορεύεται.
 • Οι μέλλοντες σύζυγοι πρέπει να υπογράψουν με την παρουσία του ιερέα δήλωση ότι δεν έχουν συγγένεια μεταξύ τους. Στην δήλωση πρέπει να συνυπογράψουν και δύο μάρτυρες.

Στο Βέλγιο, στην Ολλανδία και το Λουξεμβούργο θα πρέπει πριν την τέλεση του θρησκευτικού γάμου να έχει τελεστεί οπωσδήποτε ο πολιτικός γάμος σύμφωνα με την επικρατούσα νομοθεσία.

Κουμπάρος δεν μπορεί να γίνει αλλόδοξος ή αλλόθρησκος, αλλά και Ορθόδοξος, ο οποίος έχει τελέσει μόνο πολιτικό γάμο ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Η Ιερά Μητρόπολις μετά την τέλεση του γάμου εκδίδει και παραδίδει στους ενδιαφερόμενους το Πιστοποιητικό Γάμου με την υπογραφή του ιερέα και την σφραγίδα της Ενορίας. Αυτοί που έχουν την Ελληνική υπηκοότητα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ελληνική εκκλησιαστική, προξενική και δημοτική Αρχή αναγνωρίζουν μόνο το πιστοποιητικό της Ιεράς Μητρόπολης, γιατί η Ιερά Μητρόπολη είναι εκείνη, η οποία ελέγχει και διασφαλίζει την κανονικότητα και νομιμότητα των εκκλησιαστικών Πράξεων

Οι Έλληνες υπήκοοι που τέλεσαν γάμο πρέπει να το δηλώσουν αυτό (συμφώνως προς τον νόμο 344/1976 ‘περί ληξιαρχικών πράξεων’) στην πιο κοντινή Ελληνική Προξενική Αρχή, μέσα σε 40 μέρες, παρουσιάζοντας το Πιστοποιητικό Γάμου της Ιεράς Μητρόπολης.