Περί Νηστείας

Το αληθινό νόημα και περιεχόμενο της

Από την Ιερά Μονή Σαγματά Βοιωτίας