Η Ταυτότητα του Έλληνα

Γνωρίζω την Ελληνική μου Ταυτότητα

Σειρά Διαλέξεων για να μάθουμε ποιοι είμαστε ως Έλληνες

Εισαγωγικά

Η Ελληνική μυθολογία, είναι η μόνη από τις παγκόσμιες μυθολογίες, που ξεπέρασε κάθε τοπικό και χρονικό σύνορο. Οι καταγεγραμμένοι μεγάλοι ήρωες της ελληνικής μυθολογίας, φθάνουν τους 6.000 και είναι γνωστοί σε ολόκληρο τον πλανήτη

Στόχος των διαλέξεων είναι η αποκατάσταση της γνώσης, κυρίως εκείνης που αφαιρέθηκε τις τελευταίες δεκαετίες. Η ιστορία, η τέχνη, η πίστη, οι πατροπαράδοτες παραδόσεις μας, η αδιάπαυστη συνέχεια της γλώσσας και το ύφος των Ελλήνων, θα παρουσιαστούν μέσα από την αποκωδικοποίηση των μύθων, τις μεγάλες προσωπικότητες του γένους, τα ιστορικά γεγονότα και τον πολιτισμό, που άλλαξε κυριολεκτικά τη μορφή της δυτικής σκέψης για πάντα.

«Η αποκωδικοποίηση του ελληνικού μύθου» Μέρος 1ο

Για να φτιαχτεί ο μύθος, θα πρέπει το μυαλό να συνδέσει στοιχεία λογικής, αλλά και στοιχεία φαντασίας. Έτσι ο μύθος ορίζεται από τη μείξη λογικού και παράλογου. Η Ελληνική μυθολογία, είναι η μόνη από τις παγκόσμιες μυθολογίες, που ξεπέρασε κάθε τοπικό και χρονικό σύνορο. Οι καταγεγραμμένοι μεγάλοι ήρωες της ελληνικής μυθολογίας, φθάνουν τους 6.000 και είναι γνωστοί σε ολόκληρο τον πλανήτη.

«Η αποκωδικοποίηση του ελληνικού μύθου» Μέρος 2ο

Βασικά στοιχεία της δεύτερης αυτής διάλεξης, ήταν οι ιστορικοί, πολιτικοί και ηρωικοί μύθοι, η ερμηνεία των μύθων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα: από τον Όμηρο έως τους τραγικούς ποιητές, κι από τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τους Επικούρειους και τους Στωικούς φιλοσόφους μέχρι την Αναγέννηση κι τέλος, η ψυχαναλυτική ερμηνεία των ελληνικών μύθων κατά τον 20ο αιώνα.

«Η αποκωδικοποίηση του ελληνικού μύθου» Μέρος 3ο

Βασικά στοιχεία της τρίτης αυτής διάλεξης, ήταν η περίοδος από τον Μινωικό πολιτισμό έως την Αρχαϊκή εποχή, η ιστορία των πόλεων, η τέχνη, η πολιτική, η πατρώα θρησκεία των Ελλήνων, το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας.

0 comments on “Η Ταυτότητα του Έλληνα

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s