Blog

Οσία Ξένη

 

Οσία Ξένη

Εορτάζει στις 24 Ιανουαρίου εκάστου έτους.

Εις την Ξένην.

Αποξενούται τούδε του βίου Ξενη,

Ου ζώσα και πριν, ως αληθώς ην ξένη.

Εις τας δύω θεραπαινίδας.

Θνήσκουσιν άμφω της Ξενης αι δουλίδες,

Ου των εκείνης αρετών ούσαι ξέναι.

Εικάδι ουρανού εις ξενίην Ξενη ήλθε Τετάρτη.

Βιογραφία

Η Οσία Ξένη έζησε τον 5ο μ.Χ. αιώνα. Ονομαζόταν στην αρχή Ευσεβεία και καταγόταν από τη Ρώμη.

Αρνούμενη τη πίεση των γονιών της να νυμφευθεί άνδρα της επιλογής τους, φεύγει κρυφά στην Αλεξάνδρεια όπου μετονομάσθηκε Ξένη για να χαθούν τα ίχνη της. Πηγαίνει στο νησί της Κω και στη συνέχεια εγκαθίσταται στα Μύλασσα της Καρίας. Εκεί, μαζί με δύο υπηρέτριές (θεραπαινίδες) της που της είχαν μείνει πιστές, έκτισε ναό στο όνομα του αγίου πρωτομάρτυρα Στεφάνου και ησυχαστικά κελιά.

Πολύ γρήγορα η φήμη της και η ενάρετη και ασκητική ζωή που διήγε έφεραν κοντά της νέες κοπέλες που ποθούσαν το βίο της άσκησης και της προσευχής, ενώ το μοναστήρι έγινε περίφημο πνευματικό κέντρο, όπου καθημερινά συνέρεαν πολλές πονεμένες γυναίκες για να πάρουν τις συμβουλές και να ζητήσουν τις προσευχές της αγίας.

Η αγιοσύνη της αναγνωρίσθηκε και κατά τη διάρκεια του ενταφιασμού του σεπτού της σκηνώματος, όταν εμφανίσθηκε στον ουρανό σταυρός σχηματισμένος από αστέρια.

Απολυτίκιον  (Κατέβασμα)

Ήχος γ’. Θείας πίστεως.

Ξένην ήνυσας, ζωήν εν κόσμω, ξένην έσχηκας, προσηγορίαν, υπεμφαίνουσαν τη κλήσει τον τρόπον σου, συ γαρ νυμφίον λιπούσα τον πρόσκαιρον, τω αθανάτω οσίως νενύμφευσαι. Ξένη ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Έτερον Απολυτίκιον

Ήχος πλ. δ’.

Εν σοι Μήτερ ακριβώς διεσώθη το κατ᾽ εικόνα· λαβούσα γαρ τον σταυρόν, ηκολούθησας τω Χριστώ, και πράττουσα εδίδασκες, υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γαρ· επιμελείσθαι δε ψυχής, πράγματος αθανάτoυ, διο και μετά Αγγέλων συναγάλλεται, Οσία Ξένη το πνεύμά σου.

Κοντάκιον

Ήχος β’. Τοις των αιμάτων σου.

Το σον ξενότροπον Ξένη μνημόσυνον, επιτελούντες οι πόθω τιμώντές σε, υμνούμεν Χριστόν τον εν άπασι, σοι παρέχοντα ισχύν των ιάσεων· ον πάντοτε δυσώπει, υπέρ πάντων ημών.

 Ο Οίκος

Ίλεων Ξενη, τον ξενοτρόπως εκ Παρθένου τεχθέντα, εκδυσώπει Χριστόν ημίν γενέσθαι Αοίδιμε, τοις κατά χρέος σοι προσφοιτώσιν εκ ψυχής και καρδίας καθαρωτάτης, και ευσεβώς την σην μνήμην υμνήσαι σπουδάζουσιν, ην πάσαι των ουρανών αι Δυνάμεις αξίως ετίμησαν, ως φωτοφόρον και άμωμον και αγίαν πανήγυριν, Ένδοξε, πρεσβεύουσα απαύστως υπέρ πάντων ημών.

  Αγιογραφίες 

Οσία Ξένη

Οσία Ξένη

Οσία Ξένη

Οσία Ξένη

Οσία Ξένη

%d bloggers like this: