20160903_071026

Τρείς Ιεράρχες και Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος