Blog

Και όμως 10 λεπτά αρκούν….

agiagrafh

Δεν μπορώ να διαβάσω την Καινή Διαθήκη. Δεν έχω χρόνο ούτε και όρεξη…

Πόσες φορές καθίσαμε να πιάσουμε στα χέρια μας το βιβλίο των βιβλίων; Ακόμα και αν το κάναμε πόσες φορές το παρατήσαμε στα 5 πρώτα λεπτά γιατί το θεωρούμε μεγάλο, χρονοβόρο και δυσκολονόητο;

Οι απαντήσεις εύκολες και αυτονόητες για τους πολλούς. Θα κάνουμε ένα πείραμα. Πριν όμως το κάνουμε θα πρέπει να ρωτήσουμε τον εαυτό μας: Πόσο δύσκολο είναι είναι να διαβάζουμε 2-3 μικρά αποσπάσματα της Καινής Διαθήκης κάθε μέρα;

Η Καινή Διαθήκη γι’ αυτούς που δεν το γνωρίζουν διαβάζεται εξ ολοκλήρου μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος κατά την διάρκεια των λειτουργιών και ακολουθιών της Εκκλησίας μας. Κάθε μέρα λοιπόν, ένα μικρό κομμάτι του Ευαγγελίου και των Αποστόλων, διαβάζεται από τον ιερέα της ενορίας μας σε κάθε ακολουθία – Θεία Λειτουργία που επιτελεί. Σαν αυτό της Κυριακής…

Μάθαμε δυστυχώς να έχουμε άποψη για όλα χωρίς όμως να τα γνωρίζουμε. Το ίδιο ισχύει και για τον Χριστό μας και για την ορθοδοξία μας. Καιρός λοιπόν να βάλουμε μία αρχή στη ζωή μας: απορρίπτω αφού γνωρίσω. Πως όμως θα γνωρίσω αν δεν διαβάσω; Πως είναι δυνατόν για παράδειγμα να εκφέρω μία άποψη τεκμηριωμένη και σωστή για ένα θέμα της καθημερινότητας μας αν δεν έχω διαβάσει γι’ αυτό; Το ίδιο ακριβώς και με την ορθοδοξία μας. Ήρθε ο καιρός να σταματήσουμε να κρίνουμε επειδή έτσι ακούσαμε ή επειδή έτσι μας είπαν.

Από σήμερα λοιπόν θα σας παραθέτουμε το καθημερινό ευαγγελικό και αποστολικό ανάγνωσμα, το οποίο δεν θα σας παίρνει πάνω από 10 λεπτά για να το διαβάσετε. Υπάρχει όμως μία προϋπόθεση:  η πειθαρχία αλλά και ο τρόπος που διαβάζουμε. Πειθαρχία στο να τηρήσουμε αυτά τα 10 λεπτά την ημέρα, και επιλογή του χρόνου που θα το κάνουμε ώστε να είναι χρόνος που θα ησυχάζουμε από τα προβλήματα μίας ημέρας που έφυγε.

Προσπαθήστε για αρχή κάθε μέρα,  σε χρόνο που μπορείτε να ησυχάζετε να αφιερώνεται  10 λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο σας (δεν είναι και πάρα πολύ). Τα αποτελέσματα δεν θα αργήσουν να φανούν και πιστέψτε με θα είναι θεαματικά. Θέλει επιμονή, υπομονή και πίστη. Και ποιος ξέρει; Μπορείτε και να ανακαλύψετε θαύματα στη ζωή σας…..

Ξεκινώντας από την σημερινή εορτή του Μ. Ευθυμίου.

Ευαγγέλιο του Όρθρου. ΙΑ Ματθαίου 27-30

27 «Ὅλα μοῦ παρεδόθησαν ἀπό τόν Πατέρα μου καί  κανείς δέν γνωρίζει καλά τόν Υἱόν, παρά ὁ Πατέρας, οὔτε τόν Πατέρα γνωρίζει καλά κανείς, παρά ὁ Υἱός καί ἐκεῖνος εἰς τόν ὁποῖον θέλει ὁ Υἱός νά τόν ἀποκαλύψῃ.

28 Ἐλᾶτε σ’ ἐμὲ ὅλοι σεῖς, ποὺ εἶσθε κουρασμένοι καὶ φορτωμένοι, καὶ ἐγὼ θὰ σᾶς δώσω ἀνάπαυσιν.

29 Σηκῶστε ἐπάνω σας τὸν ζυγόν μου καὶ μάθετε ἀπὸ ἐμέ, ὅτι εἶμαι πρᾶος καὶ ταπεινὸς στὴν καρδιά καὶ θὰ βρῆτε ἀνάπαυσιν στὶς ψυχές σας. Ὁ ζυγός μου εἶναι ἁπαλὸς καὶ τὸ φορτίο μου ἐλαφρόν».

Ευαγγέλιο εορτής Αγίου Ευθυμίου. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ϛ´ 17 – 23

17 Και όταν κατέβηκε μαζί με αυτούς από το όρος εστάθηκε εις τας υπωρείας του όρους, όπου ήρχιζε η πεδιάς. Και εκεί είχε συγκεντρωθή πλήθος από μαθητάς και λαός πολύς από όλην την Ιουδαίαν και την Ιερουσαλήμ και από τα παράλια Τυρου και Σιδώνος, οι οποίοι ήλθαν να τον ακούσουν και να θεραπευθούν από τας ασθενείας των. 18 Είχαν έλθει δε εκεί και πολλοί, που εταλαιπωρούντο από ακάθαρτα πνεύματα και οι οποίοι με την δύναμιν του Χριστού εθεραπεύοντο. 19 Και όλος ο λαός εζητούσε να τον εγγίση, διότι θεία δύναμις έβγαινε από αυτόν και εθεράπευεν όλους, όσοι είχαν πίστιν εις αυτόν. 20 Και αυτός, αφού εσήκωσε τα μάτια του προς τους μαθητάς, έλεγε· “μακάριοι είσθε σεις οι πτωχοί, που δεν έχετε δώσει την καρδία σας εις τα πλούτη, αλλά στηρίζετε τας ελπίδας σας στον Θεόν, διότι ιδική σας είναι η βασιλεία του Θεού. 21 Μακάριοι είσθε σεις, που πεινάτε και στερείσθε, χωρίς να γογγύζετε, διότι θα χορτασθήτε με τας ανεκτίμητους δωρεάς της βασιλείας των ουρανών. Μακάριοι είσθε σεις, που κλαίετε δια τας αμαρτήματά σας και δια τας άλλας θλίψεις, τας οποίας υπομένετε, διότι θα χαρήτε και θα γελάσετε. 22 Μακάριοι είσθε όταν σας μισήσουν οι άνθρωποι και όταν διακόψουν κάθε σχέσιν με σας και σας απομονώσουν και σας υβρίσουν και διαβάλουν το όνομά σας ως πονηρόν και κακόν, κάμουν δε όλα αυτά, διότι είσθε πιστοί μαθηταί του υιού του ανθρώπου. 23 Χαρήτε κατά την ημέραν εκείνην, που θα υφίστασθε αυτά και σκιρτήσατε από την μεγάλην χαράν. Διότι ιδού, η ανταμοιβή σας θα είναι μεγάλη και ανεκτίμητος στον ουρανόν. Διότι τα ίδια έκαναν οι πατέρες αυτών και στους προφήτας, οι οποίοι σήμερον τιμώνται και δοξάζονται στον ουρανόν.

 

%d bloggers like this: