Μόνο 10 λεπτά αρκούν…

Νυμφίος

capture

Μετάφραση Ευαγγελικού Ααναγνώσματος

capture1

Ο Απόστολος.

capture2

Μετάφραση

capture3