Μία διαφορετική προσέγγιση: ο αδελφός του ασώτου

Μία ερμηνεία της παραβολής από Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο.